top of page
九龍區

​九龍區

荔枝角分校​

 

地址:長沙灣道833號長沙灣廣場1座8樓806室 (港鐵荔枝角站A1出口)
Address:Unit 806, 8/F, Tower 1, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road (MTR Lai Chi Kok Exit A1)

電話:2744 3300

Whatsapp: 6796 7766

宇晴軒分校

地址:荔枝角深盛路9號宇晴匯商場3A舖 (港鐵荔枝角站D4出口)
Address:Shop 3A, The Pacifica Mall, 9 Sham Shing Road, Lai Chi Kok

(MTR Lai Chi Kok Exit D4)

電話:2744 1123

Whatsapp: 6796 7755

調景嶺分校

 

地址:將軍澳景嶺路八號都會駅商場二樓45C舖 (港鐵調景嶺B出口)
Address:Shop L2 45C, Metro Town Shopping Mall, No 8 King Ling Road, Tseung Kwan O

(MTR Tiu Keng Leng Exit B)

電話:3153 2393

Whatsapp: 6088 8516

新界區
新界區
馬鞍山分校

 

地址:馬鞍山西沙路608號 馬鞍山廣場3樓339B舖 (馬鐵馬鞍山站A出口)
Address:Shop 339B,3/F, Ma On Shan Plaza, 608 Sai Sha Road, Ma On Shan

(MTR Ma On Shan Exit A)

電話:3526 1551

Whatsapp: 6796 7758

荃灣分校

 

地址:荃灣青山道264-298號南豐中心19樓1902室 (港鐵荃灣站A出口)
Address:Room 1902, 19/F, Nam Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen Wan

(MTR Tsuen Wan Exit A)

電話:2275 4128

Whatsapp: 6796 7757

香港區
香港區
太古分校

 

地址:香港康山道1號康怡廣場-辦公大樓15樓1509-10室 (港鐵太古站A2出口)
Address:Room 1509-10, 15/F, Kornhill Plaza-Office Tower, 1 Kornhill Road

(MTR Tai Koo Exit A2)

電話:3902 3516

Whatsapp: 6796 7759

bottom of page